2022 - roczna

 

 

 

Turniej na IMPy - 20 stycznia 2022 r.

Turniej na IMPy - 17 lutego 2022 r.

Turniej na IMPy - 17 marca 2022 r.

Turniej - 21 kwietnia 2022 r.

Turniej na IMPy - 19 maja 2022 r.

Turniej na IMPy - 23 czerwca 2022 r.

Turniej na IMPy - 15 września 2022 r.

 

 

Terminarz  spotkań  brydżowych  -  "OBORNIKI  2022" 

na ogół: (czwarty poniedziałek  m-ca)

 

Lp. Data Rodzaj turnieju Miejsce
1. 24.01.2022 Turniej  Par - MAX-y Dom  Kultury
2. 28.02.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
3. 28.03.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
4. 25.04.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
5. 23.05.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
6. 27.06.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
7. 25.07.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
8. 22.08.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
9. 26.09.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
10. 24.10.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
11. 28.11.2022 Turniej  Par - KMP IMP-y Dom  Kultury
12. 29.12.2022 Turniej  Par - MAX-y Dom  Kultury

 

Turnieje na  IMP-y  będą rozgrywane jeżeli w danym terminie  będzie  min. 12 par i nie będzie "problemów " z sędziowaniem  ( ? )

Uwagi organizacyjne:

1. Organizatorem spotkań jest sekcja brydżowa OOK Oborniki

2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 22.00 

4. Organizator zapewnia  kawę i herbatę gratis  (samoobsługa)

5. Do punktacji długofalowej zalicza się  10 najlepszych wyników z turniejów par

6. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia  tytoniu

 

 Życzymy ciekawych rozkładów

Sekcja  Brydża Sportowego OOK  Oborniki

 

Oborniki, grudzień 2021 r.​