2022 - roczna

 

Turniej      W I G I L I J N Y

 

 

Mistrzostwa Gminy SKOKI                                             ODNOWA CUP 2022

 

 

M Ł O D Z I

 

15_06

 

 

 S E N I O R Z Y

13_12 

29_11 

15_11

25_10

04_10

27_09

06_09

23_08 

09_08 

02_08

12_07

28_06

14_06 

07_06 

24_05 

17_05

10_05

12_04 

30_03 

08_03

01_02

25_01

18_01

12_01

 

G r u d z i e ń

L i s t o p a d

P a ź d z i e r n i k

W r z e s i e ń

S i e r p i e ń - Nieszawa

L i p i e c  

Czerwiec - 2022 06 21

M a j

M a r z e c

L u t y

S t y c z e ń